20 jan 2023 09:16

Financiering van de nucleaire passiva

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot financiering van de nucleaire passiva.

Het betreft een verhoging van de financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 (voormalige vestiging van Eurochemic) en BP2 (voormalige afdeling Waste van het SCK•CEN) voor 2023, ter waarde van 45 miljoen euro. Dit brengt de financiering op een totaal van 114 miljoen euro om de voortzetting van de sanering te verzekeren.

Daarnaast wordt het bedrag voor de financiering van het kwart van de denuclearisatie van de BR3-reactor van het technisch passief van het Studiecentrum voor Kernenergie voor het jaar 2023 bepaald op 14 miljoen euro.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de koning.