17 jul 2015 19:00

Financiering van de Ombudsdienst voor Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de financiering van de Ombudsdienst voor Energie.

Het eerste ontwerp stelt het budget voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor het jaar 2016 vast op een bedrag van 1.787.000 euro.

Het tweede ontwerp bepaalt voor 2016 en de daaropvolgende jaren de berekeningsmodaliteiten van de ombudsbijdrage op basis van twee factoren, met name het aantal afnemers en het aantal klachten:

  • Een eerste verdeelsleutel verdeelt het budget ten laste van elk van beide soorten elektriciteits- en gasondernemingen (leveranciers en netbeheerders) voor 75 % in functie van het aantal afnemers en voor 25% in functie van het aantal klachten.
  • Een tweede verdeelsleutel verdeelt beide aldus bekomen bedragen tussen de individuele operatoren voor 50% in functie van het aantal afnemers en voor 50% in functie van het aantal klachten.