19 dec 2020 06:48

Financiering van de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening en beheerscontract met skeyes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2021 en betreffende het derde beheerscontract tussen de staat en skeyes.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de vaststelling van nadere regels voor de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2021. De totale kosten voor de federale staat bedragen 32.602.035,43 voor alle vijf nationale luchthavens in 2021.

Het tweede ontwerp beoogt de goedkeuring van de derde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de staat en skeyes, dat voorziet in een vervroegde toepassing van het mechanisme van verkeersrisicospreiding. Deze vooruitbetaling maakt het mogelijk de uitgaven voor de staat die in 2021 zijn begroot, niet uit te stellen tot het jaar 2023.