19 okt 2017 16:02

Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag bepaalt voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2018.

De Ombudsdienst voor Energie is operationeel sedert 21 januari 2010. De financiering ervan gebeurt hoofdzakelijk door een bemiddelingsbijdrage die door elk elektriciteits- en gasbedrijf verschuldigd is. Het werkingsbudget dat de Ombudsdienst voor Energie voor 2018 voorstelt, bedraagt 1.732.000 euro.

Het ontwerp wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.