25 jan 2019 16:44

Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt bestemd voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2019. 

Het werkingsbudget dat door de Ombudsdienst voor Energie voor 2019 wordt voorgesteld, bedraagt 1.729.000 euro, hetzij een vermindering van 3.000 euro vergeleken met de begroting 2018. Die begroting dient als basis voor de berekening van de door elke energieonderneming (leveranciers en distributienetbeheerders) verschuldigde bijdrage voor het jaar 2019. 

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.