04 dec 2020 19:10

Financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor Energie voor 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag voor de financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor Energie voor 2021.

Het werkingsbudget dat door de ombudsdienst voor Energie voor 2021 wordt voorgesteld, bedraagt 1 768 346 euro, wat een verhoging van 7 000 euro is ten opzichte van de begroting 2020. Dit budget zal als basis dienen voor de berekening van de door elke energieonderneming (leveranciers en distributienetbeheerders) verschuldigde bijdrage voor 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.