29 mrt 2024 16:57

Financiering van het humanitaire project “ICRC activities in Ukraine”

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een ontwerp van ministerieel besluit en een ontwerp van conventiebrief goed inzake de financiering van het project "ICRC activities in Ukraine" van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC).

Het ontwerp van ministerieel besluit kent 8 miljoen euro in vastleggings- en vereffeningskredieten uit de interdepartementale provisie “Oekraïne” toe aan het project, voor het lenigen van humanitaire noden.

Het ontwerp van conventiebrief gericht aan het ICRC preciseert het budget en de specifieke modaliteiten voor de uitvoering van de operatie.