15 sep 2023 16:37

Financiering van het nationale ruimtevaartprogramma TERRASCOPE

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine de financiering van de tweede fase van het nationale ruimtevaartprogramma TERRASCOPE goed.

TERRASCOPE is het federale programma voor de exploitatie van het gelijknamige Belgische aardobservatiedatacentrum- en platform. Dit centrum van internationaal niveau biedt laagdrempelige toegang tot Copernicusdata, historische Belgische satellietdata en hiervan afgeleide producten en laat toe aardobservatiedata gemakkelijk te integreren met andere databronnen.

De financiering van TERRASCOPE past binnen de strategie van het Belgisch beleid in het domein van ruimtevaart en honoreert bestaande internationale afspraken.

De ministerraad machtigt de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid om een nieuw akkoord op te stellen met VITO, voor de periode 2024- 2028, voor een bedrag van maximaal 20 miljoen euro.