13 mrt 2020 19:36

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het financieringsbedrag van het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers vaststelt voor 2019 ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen (RSVZ).

Het ontwerp houdt rekening met het aantal zelfstandigen die getroffen zijn door asbestose en die ten laste worden genomen door het Asbestfonds (op dit ogenblik 14) en stelt het bedrag van die financiering door het RSVZ vast op 93.096,16 euro voor 2019.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.