06 mrt 2020 20:16

Financiering van humanitaire programma’s en internationale fondsen in 2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord met de voorgestelde verdeling van een eerste financieringsschijf voor humanitaire programma’s en internationale fondsen in 2020.

De Belgische humanitaire hulp beschikt over verschillende budgetlijnen, waaronder de humanitaire programma’s en internationale fondsen:

  • humanitaire programma's zijn akkoorden afgesloten met partners voor een financiering op langere termijn en met een zekere flexibiliteit, opgesteld volgens vooraf afgesproken kaders, met een geografische en/of thematische focus en vergezeld van duidelijke afspraken over de verantwoording en een aangepaste evaluatie
  • internationale humanitaire fondsen zijn flexibele fondsen die gefinancierd kunnen worden op zeer korte termijn op basis van urgente humanitaire noden, met respect voor de regels over transparantie en met een precieze wijze van verantwoording 

Er wordt hiervoor een gezamenlijk bedrag van 97 miljoen euro vastleggingskrediet en 96,5 miljoen euro vereffeningskrediet voorgesteld. 25 miljoen euro vastleggingskrediet en 24,5 miljoen euro vereffeningskrediet is hierbij voor de humanitaire programma’s voorzien. De ministerraad geeft groen licht voor de voorgestelde verdeling van deze budgetten.

Gezien het jaarbudget voor humanitaire hulp is vastgelegd op 170 miljoen euro, volgt later dit jaar een tweede financieringsschijf.