15 jun 2012 18:30

Financiering van lokale medische kwaliteitsgroepen

De ministerraad stelt op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de financiering in van de lokale medische kwaliteitsgroepen (LOK)*. 

De kwaliteitsgroepen verenigen de artsen met dezelfde specialiteit om hun praktijkvoering kritisch te bespreken. Er zijn zo'n 1700 lokale groepen. In de praktijk kwam hun financiering van de farmaceutische industrie. De ministerraad beslist nu elke vergadering van de LOK met 200 euro te financieren tot ten hoogste vier vergaderingen per jaar. Om de financiering te genieten, mogen de LOK geen enkele financiering van de farmaceutische industrie of van een andere sponsor meer ontvangen. De LOK moet ten minste vier maal per jaar worden georganiseerd en ten minste drie deelnemers tellen.Via een webtoepassing zal de verantwoordelijke van elke groep de data, de onderwerpen van de vergaderingen en het rekeningnummer van de groep kunnen meedelen aan het RIZIV.

*ontwerp van koninklijk besluit