17 mei 2024 20:12

Financiering van projecten via het Energietransitiefonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten dertien ontwerpen van koninklijk besluit goed voor de toekenning van subsidies uit het Energietransitiefonds.

Door de Algemene Directie Energie werd in november 2023 een projectoproep gelanceerd waarin de potentiële kandidaten verzocht werden hun projectvoorstellen in te dienen uiterlijk op 23 januari 2024. Er werden 42 projectvoorstellen ontvangen.

Op basis van een advies van de Algemene Directie Energie inzake de ontvankelijkheid en de rangschikking van de projecten en het beschikbare budget, werd aanbevolen om aan 13 projectvoorstellen subsidies toe te kennen voor een totaalbedrag van 15.068.021,79 euro.

In 2025, in het kader van de 9de projectoproep die in principe uiterlijk op 15 november 2024 georganiseerd wordt, zal een budget van 25 miljoen euro worden voorzien.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.