28 mrt 2014 17:41

Financiering van projecten voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om de bestaande projecten voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen te verlengen.

De projecten die via deze overeenkomsten financieel worden ondersteund, organiseren een omkadering van diverse alternatieve gerechtelijke maatregelen zoals de werkstraf, opleiding en therapie. Op die manier vormen ze een belangrijk luik binnen het strafuitvoeringsbeleid en is hun continuïteit dus essentieel. De ministerraad heeft beslist om de bestaande projecten, die de minister van Justitie positief heeft geëvalueerd, te verlengen en aan de betrokken steden en gemeenten een financiële hulp toe te kennen voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel. 

ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2014