10 jul 2020 19:35

Financiering van skeyes na de COVID-19-pandemie

De ministerraad neemt op voorstel van de minister belast met skeyes François Bellot een reeks beslissingen in het kader van de financiering van skeyes als gevolg van de door COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis.

Door de crisis zijn de activiteiten van skeyes sterk afgenomen, wat tot een aanzienlijk kastekort zal leiden. Volgens de huidige schattingen zullen de liquide middelen in het vierde kwartaal 2020 uitgeput raken. Vanaf juli 2020 is financiële staatssteun noodzakelijk om de liquiditeit op peil te houden om de goede werking van het overheidsbedrijf te garanderen.

De ministerraad gaat daarom akkoord met:

  • de vooruitbetaling van het deel van de eindkosten dat ten laste van de federale staat komt in 2020 (ongeveer 15 miljoen euro) tot het bedrag dat door de staat voor het jaar 2020 is begroot
  • de toekenning van een skeyesdotatie van 45 miljoen euro, waarvan 20 miljoen euro terugbetaalbaar is, om de operationele en financiële duurzaamheid van het overheidsbedrijf in 2020 te waarborgen en de betaling van de bijdrage van de Belgische staat aan het Eurocontrolagentschap te verzekeren
  • de tekst van het ontwerpaanhangsel van de derde beheersovereenkomst die op 11 april 2014 tussen de staat en skeyes werd gesloten, zodat deze aan het paritair comité en de raad van bestuur van skeyes kan worden voorgelegd