29 mrt 2024 16:57

Financiering van ziekenhuizen voor de opslag, distributie en toediening van COVID-19 vaccins

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de financiering van de opslag, distributie en toediening van COVID-19 vaccins door ziekenhuizen.

Het ontwerp voorziet enerzijds in de federale financiering van de ziekenhuizen die waren aangewezen als hub-ziekenhuis voor de opslag en distributie van COVID-19-vaccins en anderzijds in de financiering van de basisvaccinatie tegen COVID-19 die in ziekenhuizen werd toegediend in de periode van 28 december 2020 tot en met 30 november 2021.

Aan ieder hub-ziekenhuis wordt een forfaitaire tegemoetkoming toegekend voor deze periode, samengesteld uit volgende componenten:

  • een bedrag van 1.000 euro voor de opstartkosten verbonden aan de voorbereidende werkzaamheden
  • een bedrag van 500 euro per farmaceutische firma waarvan COVID-19 vaccins in bewaring werden genomen voor de administratieve kost
  • een bedrag van 100 euro per maand voor iedere maand dat het hub-ziekenhuis COVID-19 vaccins in bewaring heeft genomen
  • een bedrag van 110 euro per levering aan het hub-ziekenhuis
  • een bedrag per dag van 60 euro per vaccinatiepunt dat die dag beleverd werd vanuit de stock van het hub-ziekenhuis

Voor de COVID-19 vaccinatie van personen in het ziekenhuis wordt een bedrag aan het ziekenhuis toegekend van 4,83 euro per vaccin-dosis toegediend in het ziekenhuis en deel uitmakend van de basis COVID-19 vaccinatie.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.