13 feb 2009 15:12

Financiering verwarmingstoelage

Vaststelling van de financiering van de eenmalige verwarmingstoelage voor gas en elektriciteit

Vaststelling van de financiering van de eenmalige verwarmingstoelage voor gas en elektriciteit

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat het bedrag van de financiering van de eenmalige verwarmingstoelage voor gas en elektriciteit vastlegt.

In 2009 wordt 3 miljoen euro voor de financiering uitgetrokken. In de jaren daarop wordt het bedrag geïndexeerd met als basisindex de index van de consumptieprijzen van november 2008 en als referentie-index de index van de consumptieprijzen van de voorlaatste maand van het jaar.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 24 maart 2003 tot instelling van een federale bijdrage voor de financiering van bepaalde verrichtingen van openbare dienst en de kosten verbonden aan de regulering en de controle van de elektriciteitsmarkt.