03 mei 2024 17:51

Financiering voorbereidende fase Einstein-telescoopproject

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine de federale bijdrage aan de financiering van de voorbereidende fase voor het Einstein-telescoopproject goed.

België beoogt de Einstein Telescope (ET) te huisvesten in het drielandengebied van België, Nederland en Duitsland en neemt hiervoor deel aan een kandidatuur van de regio Euregio Maas Rijn (EMR).

De ET is een observatorium voor zwaartekrachtgolven van de derde generatie. Het zal bestaan uit een set laserinterferometers in de vorm van een gelijkzijdige driehoek van 10 km, die in tunnels van 250 m onder de grond worden geplaatst om externe verstoringen door seismische activiteit en zwaartekracht te beperken.

De financiering omvat de voorbereidende fase van het project in het kader van de kandidatuur van België en de deelname aan studies onder leiding van de E.T. Organisatie (ETO) ten bedrage van 4,278 miljoen euro voor de periode 2024-2026.