07 jul 2023 16:46

Financiering voorbereidende studies en activiteiten voor de verlenging van Doel 4 en Tihange 3

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten akkoord met de financiering van de voorbereidende studies en activiteiten voor de verlenging van de exploitatieduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3.

De financiering kadert in een Joint Development Agreement (JDA) tussen Engie/Electrabel en de Belgische Staat dat onder meer de voorwaarden en de modaliteiten bepaalt volgens dewelke de Belgische Staat de kosten van Electrabel/Engie zal financieren.

De financiering van de voorbereidende studies en activiteiten opgenomen in de JDA maken een overheidsopdracht uit. Het volledige bedrag wordt meteen betaald aan de dienstverlener na ondertekening van de JDA en vormt dus een integraal voorschot.

De ministerraad draagt de minister van Energie op om de Algemene Directie Energie te verzoeken toe te zien op de correcte uitvoering van dit contract, die zich daartoe zo nodig laten bijstaan door externe financiële of technische deskundigen.