13 sep 2012 17:14

Financieringsbehoeften en financieringsplan 2012 - update

De Belgische Schatkist heeft bijna 100% van het financieringsplan voor 2012 gerealiseerd.  Ze besliste om op jaarbasis het streefcijfer voor de  langetermijnfinanciering op te trekken.  De meeropbrengst zal aangewend worden voor de prefinanciering van 2013 en om de kortetermijnschuld af te bouwen.

Vandaag publiceert de Belgische Schatkist een tweede update van haar financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2012.

De bruto-financieringsbehoeften stijgen met 3,31 miljard EUR als gevolg van de toegenomen buy-backs (+ 3,19 miljard EUR). Dit heeft een invloed op de netto-financieringsbehoeften aangezien de buy-backs boven pari gebeuren (+ 0,12 miljard EUR).

Door de sterke vraag van de investeerders naar OLO’s kon de Schatkist tot op heden 30, 93 miljard EUR ophalen, wat overeenstemt met 98,2% van het vooropgestelde bedrag van 31,50 miljard EUR.  Daarom besliste de Schatkist om het geplande bedrag van de OLO-uitgiften voor 2012 te verhogen tot 38,25 miljard EUR. Het succes van de  EMTN /Schuldscheine programma’s heeft de Schatkist er eveneens toe aangezet om de geplande uitgifte van deze instrumenten op te trekken van 2,50  miljard EUR tot 3,50 miljard EUR.

Het vooropgestelde objectief voor de uitgifte van effecten bestemd voor particuliere investeerders (de Staatsbons) werd daarentegen verlaagd tot 0,20 miljard EUR.

De netto-kortetermijnschuld, waarvan men verwachtte dat zij in de loop van het jaar zou toenemen met 1,58 miljard EUR, zou nu afnemen met 2,80 miljard EUR als gevolg van de gestegen uitgiften op lange termijn.