03 okt 2008 12:08

Financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2008 (update)

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

De Belgische Schatkist zal de participatie van 5,7 miljard euro in financiële instellingen financieren door de uitgifte van korte-termijninstrumenten in 2008

Gevolg gevende aan de regeringsbeslissing, transfereerde de Schatkist eerder deze week een totaal bedrag van 5,7 miljard euro naar de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (“FPIM”) met het oog op het nemen van een participatie in twee financiële instellingen (Fortis Bank en Dexia).
 
De bruto-financieringsbehoeften van de Schatkist in 2008 stegen bijgevolg met 5,7 miljard euro tot 39.89 miljard euro.

De Schatkist zal die bedragen in 2008 financieren door bijkomende uitgiften van Schatkistcertificaten. De geplande totale uitgifte van OLO’s blijft dus onveranderd op 27,0 miljard euro, met 1,0 miljard euro die voorzien is voor de aanbesteding van eind november. De interne risicolimieten zullen niet overschreden worden door deze extra uitgifte van korte-termijnpapier.

De Schatkist verwacht dat op zijn minst een deel van die complementaire korte-termijnschuld in de loop van 2009 geherfinancierd zal worden door lange-termijninstrumenten.Bijl..:    aangepast financieringsplan (right column amended)