11 jun 2012 17:29

Financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2012: aanpassing

De Belgische Schatkist bevestigt de globale financieringsbehoeften voor 2012 en verhoogt het relatieve aandeel van de OLO’s in de langetermijnfinanciering.

Vandaag publiceert de Belgische Schatkist een update van haar financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2012.

De bruto financieringsbehoeften dalen van 38,57 miljard naar 37,93 miljard euro. De langetermijnfinanciering, die initieel geraamd werd op 35,89 miljard euro, wordt lichtjes verhoogd tot 36,35 miljard euro.

Als gevolg van de aanhoudende lage rentevoeten, verwacht men dat de opbrengst van het product dat de Schatkist uitgeeft voor particuliere investeerders (Staatsbons) slechts 0,5 miljard euro zal bedragen tegen 6,03 miljard euro zoals voorzien in het oorspronkelijk plan. De uitgifte van OLO’s werd dus herzien naar 31,5 miljard euro (ten opzichte van de eerder geplande 26 miljard euro), terwijl het objectief voor EMTN en Schuldscheine eveneens verhoogd wordt met 500 miljoen euro tot 2,5 miljard euro.

Tot op heden heeft de Schatkist op jaarbasis reeds 63,8% van haar geplande langetermijnfinanciering gerealiseerd.