18 jun 2013 17:12

Financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2013: aanpassing

De Belgische Schatkist verhoogt haar geplande financiering op lange termijn en haar prefinanciering van 2014.

Vandaag publiceert de Belgische Schatkist een aanpassing van haar financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2013.

De bruto financieringsbehoeften stijgen van 39,99 miljard naar 42,43 miljard euro. De reden hiervoor is dat de Schatkist 6,15 miljard euro aan effecten wenst terug te kopen die in 2014 vervallen. Dit is 1,93 miljard euro meer dan het oorspronkelijk geplande bedrag van 4,22 miljard euro.

De financiering op lange termijn, die initieel geraamd werd op 42,01 miljard euro, wordt verhoogd tot 45,21 miljard euro.

De uitgifte van OLO’s werd inderdaad herzien naar 40 miljard euro (ten opzichte van de eerder geplande 37 miljard euro), terwijl de doelstelling voor EMTN en Schuldscheine eveneens verhoogd wordt met 500 miljoen euro tot 3,50 miljard euro. Als gevolg van de aanhoudende lage rentevoeten, verwacht men dat de opbrengst van het product dat de Schatkist uitgeeft voor particuliere investeerders (Staatsbons) slechts 0,20 miljard euro zal bedragen tegen 0,50 miljard euro zoals voorzien in het oorspronkelijk plan.

Tot op heden heeft de Schatkist op jaarbasis reeds 60,1% van haar geplande financiering gerealiseerd.