09 dec 2004 01:00

Financieringsbehoeften- en plan 2005 - Koninkrijk België

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt hierbij de financieringsbehoeften van het Koninkrijk België voor 2005 mee.

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt hierbij de financieringsbehoeften van het Koninkrijk België voor 2005 mee.

Er wordt verwacht dat het bruto te financieren saldo 29,53 miljard EUR zal bedragen. In dit bedrag zitten vervat, een transfer van 1,13 miljard EUR naar het Zilverfonds alsook een financiering van 2,06 miljard EUR voor het Fonds voor Spoorweginfrastructuur, dat de historische schuld van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen overneemt. Er zal voor een bedrag van 21,62 miljard EUR aan schuld op middellange en lange termijn terugbetaald worden. Daarenboven verwacht de Schatkist een bedrag van 2,69 miljard EUR terug te kopen van OLO's die in 2006 of later vervallen. Met een geplande uitgifte van 23,77 miljard EUR (1,41 miljard EUR meer dan in 2004), zullen de OLO's de belangrijkste financieringsbron vormen. Het uitstaand bedrag aan Schatkistcertificaten zou stijgen met 1,13 miljard EUR. De rest zou gefinancierd worden door een stijging in de andere schuld op korte termijn of een vermindering van financiële activa, voor een bedrag van 2,5 miljard EUR. De bijgevoegde documenten bevatten meer details omtrent het financieringsplan, geven uitleg omtrent de strategie en stellen de uitgiftekalender voor.