11 dec 2006 11:37

Financieringsbehoeften- en plan 2007 - Koninkrijk België

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt hierbij de financieringsbehoeften van het Koninkrijk België voor 2007 mee.

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt hierbij de financieringsbehoeften van het Koninkrijk België voor 2007 mee.

De federale overheid verwacht dat de financieringsbehoeften van de Schatkist 29,39 miljard euro zullen bedragen in 2007. Deze financieringsbehoeften bestaan voornamelijk uit de terugbetaling van leningen die in 2007 vervallen (20,72 miljard euro) en uit de geplande terugkoop voor vervaldag van leningen die in 2008 en later vervallen (5,56 miljard euro). Het netto te financieren saldo van de Schatkist zou 1,71 miljard euro bedragen. De geplande overdrachten naar het Zilverfonds en de terugbetalingen van schuld van het ALeSH resulteren tot slot in financieringsbehoeften van respectievelijk 0,90 en 0,50 miljard euro. OLO's zullen opnieuw de voornaamste financieringsbron vormen, met een verwachte uitgifte van 23,80 miljard euro. Schatkistbons voor het Zilverfonds (0,90 miljard euro) en producten voor de particuliere spaarder (0,70 miljard euro) zullen voor bijkomende financiering zorgen. De schuld in deviezen zal opnieuw afnemen (-0,58 miljard euro), voor zover de marktvoorwaarden gunstig zijn. Daarentegen zal het volume aan Schatkistcertificaten toenemen met 2,58 miljard euro. De financiële activa van de Schatkist zouden bijgevolg met 1,99 miljard euro afnemen over het jaar.