11 dec 2007 11:13

Financieringsbehoeften- en plan 2008 - Koninkrijk België

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt hierbij de financieringsbehoeften van het Koninkrijk België voor 2008 mee:

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt hierbij de financieringsbehoeften van het Koninkrijk België voor 2008 mee:

Het Koninkrijk verwacht dat de financieringsbehoeften 32,99 miljard euro zullen bedragen in 2008. Deze financieringsbehoeften omvatten een geraamd begrotingstekort van 3,00 miljard EUR en een terugkoop voor vervaldag van leningen die in 2009 vervallen, voor een bedrag van 3,50 miljard EUR.

De Schatkist zal voornamelijk OLO's gebruiken als financieringsbron, met een verwachte uitgifte van 27,00 miljard EUR. Bijkomend plant de Schatkist uitgiften via alternatieve financieringsinstrumenten voor een bedrag tot 2 miljard EUR.   Voor wat betreft de kortetermijn-financiering wordt verwacht dat de uitgifte van schatkistcertificaten in lijn zal liggen met de uitgiften in 2007. Aan de overige financieringsbehoeften zal voldaan worden d.m.v. een vermindering van de plaatsingen van de Schatkist voor een bedrag van 3,50 miljard EUR.