25 nov 2008 11:25

Financieringsbehoeften- en plan 2009 - Koninkrijk België

Mededeling van de heer Didier Reynders, minister van financiën: financieringsbehoeften voor het koninkrijk België voor 2009

Mededeling van de heer Didier Reynders, minister van financiën: financieringsbehoeften voor het koninkrijk België voor 2009

De financieringsbehoeften van ons land voor 2009 worden geschat op 23,11 miljard euro en dit op basis van een federaal kastekort dat geraamd wordt op 2,98 miljard euro en de prefinanciering van OLO-vervaldagen in 2010 ten belope van 2.5 miljard euro.

De Schatkist voorziet in de uitgifte van OLO’s voor een bedrag van 29 miljard euro, wat net iets minder is dan de OLO-uitgiften voor 2008. Meer informatie in verband met de uitgiftestrategie voor 2009 zal in de loop van december gegeven worden. Daarnaast heeft de Schatkist ook de intentie om zo’n 3 miljard euro uit te geven via haar EMTN-programma.

Dit heeft voor gevolg dat het uitstaand bedrag van de kortetermijnschuld, dat in de loop van 2008 flink was gestegen door de financiering en de verschillende kapitaalinjecties toegekend aan de Belgische financiële instellingen, in 2009 zal dalen. Zo zal het uitstaand bedrag van de schatkistcertificaten verminderen met 5 miljard euro en de niet-ingedekte kortetermijnschuld in vreemde valuta met 1.5 miljard euro.