16 okt 2009 15:50

Financieringsbehoeften en - plan 2009 - Koninkrijk België (update)

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Per eind september heeft de Schatkist voor 32,19 miljard euro aan OLO’s uitgegeven. Dat is 1,69 miljard euro meer dan het totale bedrag van 30,50 miljard euro, dat gepland was voor het jaar 2009.

De Schatkist wenst de voorziene OLO-aanbesteding van 30 november 2009 niettemin te behouden, in een optiek van voorfinanciering van het jaar 2010. De doelstelling voor de OLO-uitgiften van het jaar 2009 komt dan ook op 34,50 miljard euro te liggen.

Op basis van het begrotingsakoord van de federale regering van 12 oktober 2009, en meer bepaald de netto financieringsbehoefte in 2010 van 14,1 miljard euro, verwacht de Schatkist dat de OLO-uitgiften in 2010 in totaal 32,75 miljard euro zullen bedragen. De Schatkist zal tevens doorgaan met uitgiften onder het EMTN-programma. In 2010 wordt hiervoor een bedrag van 4,50 miljard euro voorzien.

De Schatkist zal de financieringsstrategie voor het jaar 2010 in december 2009 toelichten."