11 dec 2009 11:43

Financieringsstrategie van België voor 2010

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Het Agentschap van de Schuld van België heeft het genoegen u zijn “Review Outlook 2009-2010” voor te stellen. Op pagina 4 vindt u een overzicht van de financieringsbehoeften en het financieringsplan van ons land voor 2010. De Schatkist bevestigt haar voornemen om 32,75 miljard EUR uit te geven onder de vorm van OLO’s en 4,5 miljard EUR in het kader van het EMTN-programma. Op de volgende bladzijden wordt bijzondere aandacht besteed aan de krachtlijnen van de financieringsstrategie en van het schuldbeheer voor 2010.

http://www.debtagency.be/Pdf/review2009_outlook2010.pdf