10 nov 2010 12:48

Financiewet

Financiewet 2011

Financiewet 2011

De ministerraad heeft het voorontwerp van financiewet goedgekeurd. Het gaat om de bekrachtiging van de beslissing die het kernkabinet gisteren nam. De financiewet geeft de departementde nodige financiële middelen om tijdens de periode van lopende zaken de werking van de openbare diensten te verzekeren. De rijksmiddelenbegroting en algemene uitgavenbegroting voor 2011 zullen naar alle waarschijnlijkheid niet voor 31 december worden goedgekeurd. 

De wet opent voorlopige kredieten voor de eerste drie maanden van 2011 en bevat een aantal financiële bepalingen die de regering toelaten om belastingen te innen en leningen uit te geven. De berekening van de voorlopige twaalfden gebeurt op basis van de laatst goedgekeurde begroting van 2010. Nieuwe uitgaven die niet gemachtigd zijn door het parlement zijn in principe uitgesloten van de voorlopige kredieten. Afwijkingen erop moesten voor 9 november door de departementen worden ingediend.