11 dec 2009 10:31

Finexpo

Stabilisatie van de rentevoet van een exportkrediet voor de rehabilitatie van de kustlijn van Ada beach in Ghana

Stabilisatie van de rentevoet van een exportkrediet voor de rehabilitatie van de kustlijn van Ada beach in Ghana

De ministerraad machtigde minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om de rentevoet van de euro te stabiliseren aan de CIRR-rentevoet (*), die geldig is op het moment van de ondertekening van de kredietconventie voor de financiering van een exportkrediet van 67.607.509 euro met een terugbetalingsperiode van 8,5 jaar, bestemd voor de financiering van de rehabilitatie van Ada beach in Ghana door de firma DEME nv.

Finexpo is een adviescomité dat werd opgericht in 1997 en dat tot doel heeft de financiële steun aan de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten te verzekeren. Finexpo doet dit door de interestvoeten van kredieten toegekend voor de financiering van de Belgische export te verminderen of te stabiliseren.

(*) CIRR-rentevoet = Commercial Interest Reference Rate of commerciële referentierentevoet