20 sep 2021 15:05

Finshop veilt verzamelstukken van de Koninklijke Munt

Finshop verkoopt verzamelstukken van de Koninklijke Munt van België. Het aanbod omvat verschillende zeldzame en uitzonderlijke stukken voor verzamelaars en numismaten.

In totaal zijn er 594 loten verdeeld over verschillende categorieën:

  • Gipsmodellen en afgietsels, uitzonderlijke voorwerpen voor de verzamelaars omdat ze als model dienden om munten, medailles en penningen te maken.
  • Zeldzame tinnen naslagen van oude munten.
  • De laatste exemplaren van historische medailles en penningen die nog in voorraad zijn bij  de Koninklijke Munt.

De verkoop vindt plaats met biedingen per mail en sluit op 1 oktober 2021 om 10 u. Bezichtiging vindt plaats op dinsdag 28 september 2021 van 8 u. 30 tot 16 u. in de Fin Shop te Brussel. 

Fin Shop heeft 3 verkooppunten in Brussel, Gembloux en Bornem. Fin Shop verkoopt, namens de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen, roerende goederen die niet langer door de overheid worden gebruikt (kantoormeubilair, computerapparatuur, enz.), roerende goederen die in beslag zijn genomen of verbeurd verklaard door justitie of de douane, houtkappingen, goederen die voortvloeien uit erfloze nalatenschappen, enz. In 2020 bedroeg de opbrengst van de verkopen 21 miljoen €.

Meer informatie: www.finshop.belgium.be