07 dec 2021 11:55

Finshop verkoopt luxewagens : Lamborghini, Maserati, Land Rover …

Tijdens de eindejaarsperiode verkoopt Finshop meerdere luxewagens via veilingen op zijn site www.finshop.belgium.be.

Volgende wagens en motorfietsen zijn momenteel te koop. Het gaat om webveilingen maar de wagens en motorfietsen kunnen op vaste tijdstippen bezichtigd worden in de Finshop te Bornem.

Finshop heeft 3 verkooppunten in Brussel, Gembloux en Bornem. Finshop verkoopt, namens de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen, roerende goederen die niet langer door de overheid worden gebruikt (kantoormeubilair, computerapparatuur, enz.), roerende goederen die in beslag zijn genomen of verbeurd verklaard door justitie of de douane, houtkappingen, goederen die voortvloeien uit erfloze nalatenschappen, enz. In 2020 bedroeg de opbrengst van de verkopen 21 miljoen €.