26 okt 2007 11:00

Fiscale bemiddeling

Tijdelijke oplossing voor de aanvragen van fiscale bemiddeling

Tijdelijke oplossing voor de aanvragen van fiscale bemiddeling

De ministerraad nam kennis van de procedure om de fiscale bemiddelingsdienst in werking te stellen. De procedure is een tijdelijke oplossing die minister van Financiën Didier Reynders en de minister, belast met de modernisering van Financiën en de strijd tegen de fiscale fraude Hervé Jamar voorstelden om de aanvragen van fiscale bemiddeling te behandelen. Door de verlengde toestand van lopende zaken en de grote werkdruk van FOD Personeel en Organisatie heeft de aanstelling van de leden van het college van de fiscale bemiddelingsdienst vertraging opgelopen. Toch zal de burger vanaf 1 november 2007 zijn aanvraag voor bemiddeling kunnen indienen. Dankzij een voorlopige oplossing kan men de behandeling van de aanvragen opvangen. De burger kan zijn aanvraag indienen per brief, per e-mail of per fax. Het call center zal dan binnen de vijftien dagen de aanvrager informeren of zijn aanvraag ontvankelijk is of niet.