13 apr 2015 17:40

Fiscale bemiddeling: 65% wederzijdse akkoorden

De Fiscale Bemiddelingsdienst publiceert zijn Jaarverslag 2014.

Van de 1.428 ontvankelijke dossiers die de dienst behandelde in 2014, werden er 931 afgesloten met een wederzijds akkoord, of 65 %. De blijvende meningsverschillen stranden op 300 of 20 %. In 14 % van de gevallen werd de dienst ontheven van bevoegdheid.

In 2014, ontving de Fiscale Bemiddelingsdienst 3.546 nieuwe verzoeken tegenover 3.127 in 2013. Een constante stijging met 13 %, want in 2013 stelden we ook al een stijging met 14 % vast tegenover 2012. 57 % van de verzoeken zijn effectief fiscale bemiddelingen. In de overige gevallen wees de dienst de burger de weg naar een passende oplossing voor zijn of haar fiscaal probleem.

De fiscale bemiddeling bestaat ondertussen al bijna 5 jaar in België, van 2010 tot 2015. Hij ontving in die periode 14.500 verzoeken van burgers, ondernemingen of hun vertegenwoordigers. Gemiddeld 28 bemiddelingsmedewerkers bereikten een maximaal aantal bemiddelde oplossingen in die periode. 

"An eye for an eye will only make the whole world blind" zei Mahatma Ghandi. Inderdaad een conflict of een aanhoudende discussie kan emotioneel zeer belastend zijn indien er geen uitweg wordt gevonden. De dienst streeft naar het tot stand brengen van een overeenkomst waarin beide partijen zich kunnen vinden en die aan beider belangen op een aanvaardbare wijze tegemoet komt. Steeds meer mensen kiezen voor conflictbemiddeling wanneer het hen niet lukt om hun geschil onderling op te lossen. Het grote voordeel van bemiddeling is dat het traject aanzienlijk korter duurt, minder kost en bovendien minder stressvol is dan een gerechtelijke procedure.

 

http://financien.belgium.be/nl/binaries/jaarverslag%202014_tcm306-265738.pdf