19 mrt 2013 12:26

Fiscale Bemiddelingsdienst peilde naar kwaliteit van dienstverlening: 85% tevreden gebruikers

Minister Van Financiën Koen Geens is blij dat 85 % van de gebruikers tevreden zijn over de werking van de Fiscale Bemiddelingsdienst. Dit blijkt uit het jaarverslag van deze dienst waarin de resultaten van een tevredenheidsenquête bij de gebruikers staan. Toch moet men zich inspannen om deze dienst bij het grote publiek kenbaar te maken.

Een burger vreest dat de administratie geen rekening zal houden met de argumenten in zijn bezwaarschrift, een andere krijgt een «njet» op zijn vraag om zijn belastingschuld in schijven te betalen, een koppel betrekt hun nieuw gebouwd huis en komt niet tot een akkoord met Financiën over de hoogte van het kadastraal inkomen of een vennootschap krijgt een regularisatiestaat inzake btw waarmee zij niet akkoord kan gaan. Stuk voor stuk voorbeelden van situaties waarbij de Fiscale Bemiddelingsdienst met succes kan optreden.  

In 2012, ontving de Fiscale Bemiddelingsdienst 1.561 nieuwe bemiddelingsaanvragen tegenover 1.421 in 2011.

De Fiscale Bemiddelingsdienst is een autonome dienst die tussenkomt bij een blijvend geschil met de FOD Financiën. Het onderzoek van de aanvragen gebeurt in alle objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

De fiscale bemiddelaars proberen de uiteenlopende zienswijzen van de partijen te verzoenen. De voorgestelde oplossing blijft altijd binnen de perken van de wettelijke mogelijkheden.

Op die manier komt de dienst tegemoet aan een algemene tendens tot een maximale dienstverlening, tot een laagdrempelige overheid en tot een legitieme behoefte aan verduidelijking van de fiscale wetgeving.

www.fiscalebemiddeling.be