31 mrt 2023 16:00

Fiscale bepalingen inzake taksen, registratierechten en inkomstenbelastingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen omvat met betrekking tot de diverse taksen, de registratierechten en de inkomstenbelastingen.

Het voorontwerp brengt meer bepaald de volgende wijzigingen aan:

 • de verwijzing naar de inschrijving van de verzekeringsondernemingen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten wordt in het Wetboek diverse rechten en taksen vervangen door de inschrijving van deze bij de Nationale Bank van België
 • enkele technische aanpassingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
 • aanpassingen inzake inkomstenbelastingen
  • de fiscale bepalingen met betrekking tot het opleidingsbudget worden opgeheven
  • de maatregel waarmee met de bezoldigingen voor de uren studentenarbeid gepresteerd in de zorgsector geen rekening wordt gehouden om het bedrag van de bestaansmiddelen te bepalen wordt verlengd van eind 2022 tot 31 maart 2023
  • de invoering van een fiscale vrijstelling voor de mogelijkheid tot reactivering van sport- en cultuurcheques
  • het niet-aanmerken als bestaansmiddel van de achterstallige wezenpensioenen
  • de verhoging van het maximumbedrag van de fiscale werkbonus
  • een aantal puur technische aanpassingen en verduidelijkingen

Tot slot bevat dit voorontwerp nog de bekrachtiging van een aantal koninklijke besluiten inzake bedrijfsvoorheffing.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.