25 feb 2016 12:10

Fiscale fiches met voordelen voor renteloze of goedkope leningen - tolerantie bij laattijdigheid

De referentierentevoeten voor het berekenen van het voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen zijn op 25 februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De uiterste datum voor het indienen van fiscale fiches is vastgesteld op 29 februari.

Vanwege de laattijdige publicatie van die referentierentevoeten zal de FOD Financiën zich tolerant opstellen bij het laattijdig indienen van fiches 281.10, 281.11 en 281.20 waar een voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen moet worden vermeld.

Opgelet: dit betreft geen andere fiches (dus ook niet de fiches 281.10, 281.11 en 281.20 waar zo een voordeel van alle aard niet moet worden vermeld). Die fiches moeten nog steeds ten laatste op 29 februari ingediend zijn.