20 dec 2018 11:51

Fiscale regularisatie: nog slechts enkele dagen aan het tarief van 2018

De tarieven verbonden aan de fiscale regularisaties zullen opnieuw stijgen in 2019. Het tarief van de boete op niet-verjaarde inkomsten bedraagt 23 % in 2018 en gaat naar 24 % in 2019. Wat de fiscaal verjaarde kapitalen betreft, stijgt het tarief van 38 % in 2018 naar 39 % in 2019.

Om de laatste regularisatieaangiften in ontvangst te kunnen nemen, zal het Contactpunt regularisaties open blijven in de periode tussen de feestdagen. De regularisatieaangifte kan enkel per post of per drager worden ingediend.

Openingsuren: donderdag 27 december 2018, vrijdag 28 december 2018, maandag 31 december 2018 en woensdag 2 januari 2019, van 9 tot 12 u. (gesloten op dinsdag 25 december 2018, woensdag 26 december 2018 en dinsdag 1 januari 2019)

Adres: Contactpunt Regularisaties, Wetstraat 24, 1000 Brussel

Vanaf maandag 31 december 2018 om 12 u. tot en met woensdag 2 januari 2019 vóór 12 u. kunnen de regularisatieaangiften eveneens in de brievenbus van het Contactpunt regularisaties worden gedeponeerd en zullen zij als datum van ontvangst maandag 31 december 2018, 23.59 u. meedragen.

De regularisatieaangiften die op woensdag 2 januari 2019 na 12 u. in de brievenbus worden gedeponeerd of door de post in ontvangst worden genomen - de datum van poststempel is bepalend - zullen niet meer als een regularisatieaangifte van het jaar 2018 worden beschouwd.

De geregulariseerde inkomsten die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte zijn onderworpen aan het normaal tarief van toepassing in de personenbelasting in de periode waarin ze werden behaald of verkregen, vermeerderd met een boete van 23 % in 2018 die stijgt naar 24 % in 2019. Wat de fiscaal verjaarde kapitalen betreft, stijgt het tarief van 38 % in 2018 naar 39 % in 2019.