20 dec 2016 16:17

Fiscale regularisatie: verhoogde tarieven vanaf 1 januari 2017. Hoe dien ik nog een aanvraag in voor 2016?

Vanaf 1 januari 2017 verhogen de tarieven voor de fiscale en sociale regularisatie. Daardoor zullen er meer aangiften zijn tegen het jaareinde. Om die regularisatieaangiften in ontvangst te kunnen nemen, zal het Contactpunt regularisaties geopend zijn vanaf 27 december tot en met vrijdag 30 december 2016.

Waar ? Het Contactpunt regularisaties, Wetstraat 24 te 1000 Brussel.

Wanneer ? Kantoren open vanaf dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december 2016, vanaf 9 uur tot 12 uur

Hoe ? Ofwel door afgifte aan het onthaal, ofwel door verzending met de post.
Vanaf vrijdag 30 december 2016 na 12 uur tot en met maandag 2 januari 2017 vóór 12 uur kan men regularisatieaangiften in de brievenbus van het Contactpunt regularisaties (Dienst Voorafgaande Beslissingen, Wetstraat 24 te 1000 Brussel) deponeren en zullen zij zaterdag 31 december als datum van ontvangst hebben.
De regularisatieaangiften die na maandag 2 januari 2017 12 uur in de brievenbus zijn gedeponeerd of door de post in ontvangst zijn genomen - de datum van de poststempel is bepalend - zullen geen regularisatieaangiften van 2016 meer zijn.

 

De wet van 21 juli 2016 voert een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie in.
Het Contactpunt regularisaties (CPR) is binnen de FOD Financiën opgericht. Belastingplichtigen moeten hun regularisatieaangifte via het CPR indienen. De wet bepaalt dat de tarieven vanaf 1 januari 2017 verhogen.