05 apr 2024 20:19

Fiscale vrijstelling voor flexi-jobs binnen uitgebreid toepassingsgebied Vlaamse gemeenschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de fiscale vrijstelling gelieerd aan de uitbreiding van het toepassingsgebied van flexi-jobs in de Vlaamse gemeenschap.

Vanaf 1 april 2024 wordt het toepassingsgebied voor flexi-jobs in de Vlaamse Gemeenschap uitgebreid tot de volgende sectoren:

  • werknemers en werkgevers met als hoofdactiviteit kinderopvang die gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of afhangen van de Vlaamse Gemeenschap in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad
  • bepaalde activiteiten binnen het officieel onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
  • bepaalde activiteiten binnen het vrij onderwijs gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
  • het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap, voor wat betreft het personeel bedoeld in de twee hierboven genoemde activiteiten
  • bepaalde werknemers en werkgevers uit de publiekrechtelijke sport- en cultuursector die gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of afhangen van de Vlaamse Gemeenschap in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad

Het ontwerp maakt de fiscale vrijstelling van de flexi-jobregeling van toepassing op deze sectoren. Het wordt samengevoegd met een gelijkaardig ontwerp van koninklijk besluit voor de Duitstalige Gemeenschap.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.