25 aug 2016 16:41

Fiscaliteit en subsidies: hinderen of versnellen zij de energietransitie? Seminarie 9 september

De FRDO organiseert op vrijdag 9 september (9.30-13u) in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel een seminarie over de rol van fiscaliteit en subsidies voor de energetische renovatie van gebouwen.

De heer Valenduc van de Hoge Raad van Financiën behandelt tijdens dit seminarie de volgende vragen: Zijn fiscaliteit en subsidies – zowel federale als regionale – goede stimulansen voor de verregaande energetische renovatie van gebouwen? Moet het systeem beter op die doelstelling gericht worden?
Daarna stelt de heer Pestiaux van het bureau Climact de resultaten voor van een studie naar de financieringsbehoefte om een gebouwenpark met goede energieprestaties te bekomen.
Een vertegenwoordiger van de Confederatie Bouw en een vertegenwoordiger van de financiële sector leggen ons vervolgens hun standpunt voor over de invloed die het belastingstelsel en de subsidies uitoefenen op de energetische renovatie van gebouwen.  
Tot slot wordt een paneldiscussie gehouden met de sprekers en vertegenwoordigers van de overheden.
Wij nodigen u nu al graag uit voor dit seminarie dat zal worden voorgezeten door professor Jean-Pascal van Ypersele.
Er wordt geen simultaanvertaling voorzien.
Deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht, vóór 31 augustus via deze link. Indien u nog vragen hebt, contacteer chris.schuurmans@frdo-cfdd.be – 02/743 31 50) . U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

Dit seminarie vormt het sluitstuk van de cyclus van drie evenementen die de FRDO heeft georganiseerd over de financiering van de energetische renovatie van gebouwen. De documenten met betrekking tot de andere seminaries vindt u hieronder:
Derdepartijfinanciering: weldra eerste viool?
Een energiezuinig huis. Alleen voor wie het kan betalen?