13 mei 2016 10:36

Fiscus en Openbaar Ministerie, partners in de strijd tegen de fiscale fraude

Op 10 mei organiseerden de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) en het Openbaar Ministerie in Brussel een strategisch seminarie met als titel “Fiscus en Openbaar Ministerie, partners in de strijd tegen de fiscale fraude” waarop 370 deskundigen vanuit de FOD Financiën, de politie en het gerecht aanwezig waren.

Tijdens dit colloquium werd een stand van zaken gegeven van het wettelijk kader voor de samenwerking tussen Financiën en Justitie (una via-overleg, dading fiscale strafzaak, ...) en werden verbeteringstrajecten en –voorstellen uitgewisseld.

Zowel de Minister van Justitie, Koen Geens als de Minister van Financiën belast met de Strijd tegen de fiscale fraude, Johan Van Overtveldt maakten van de gelegenheid gebruik om het belang dat de huidige regering hecht aan de strijd tegen de fiscale fraude te benadrukken.

Ze somden de initiatieven op die die strijd efficiënter moeten maken namelijk de aanwerving van 100 bijkomende ambtenaren voor de BBI in 2015, de verdubbeling van het aantal fiscale ambtenaren dat toegewezen wordt aan de parketten in 2016 en een verhoging van het kader met 15 substituten van de Procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale zaken.