20 jul 2004 19:00

Focus op vrijstelling voor studies in het kader

Zoals elk jaar heeft het Beheerscomité van de RVA de lijst met studies die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep goedgekeurd.
De RVA verleent vrijstelling aan werklozen die een opleiding willen volgen die hen voorbereidt op de uitoefening van zo een knelpuntberoep.

Zoals elk jaar heeft het Beheerscomité van de RVA de lijst met studies die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep goedgekeurd. De RVA verleent vrijstelling aan werklozen die een opleiding willen volgen die hen voorbereidt op de uitoefening van zo een knelpuntberoep.

Dankzij deze maatregel behouden geïnteresseerden hun recht op werkloosheidsuitkeringen en worden ze bovendien vrijgesteld van bepaalde verplichtingen. In dit kader publiceert de RVA een folder «Focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen». Personen die de vrijstelling hebben: - mogen een voorgestelde job weigeren; - moeten niet langer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt; - moeten niet langer als werkzoekende ingeschreven zijn; - moeten zich niet aanmelden bij de stempelcontrole. De folder richt zich tot uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die minstens 2 jaar geleden hun studies beëindigden en geen einddiploma van het hoger onderwijs hebben. Hij geeft een gedetailleerd overzicht van de studies die werklozen voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep. Tevens wordt vermeld welke acties de werkloze bij de verschillende instellingen (RVA-kantoor, onderwijsinstelling) moet ondernemen om van de vrijstelling te kunnen genieten. De folder, die u als bijlage vindt, is te verkrijgen in alle RVA- en VDAB-kantoren, alsook onder de rubriek «Nieuw» op de RVA-website www.rva.fgov