24 dec 2010 11:14

FOD Binnenlandse Zaken

Toekenning van subsidies aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone afsloten

Toekenning van subsidies aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone afsloten

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom beslist een subsidie toe te kennen aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sloten. Het gaat om een nieuwe reglementaire basis onder de vorm van een koninklijk besluit dat subsidies toekent voor personeelskosten, infrastructuur en materiaal. Die  middelen dienen om de coördinatie binnen de zone te verbeteren en de snelste gepaste hulp te bieden, twee essentiële doelstellingen van de overeenkomst operationele zone.