29 sep 2011 13:25

FOD Binnenlandse Zaken: 112 noodnummer

Federalisering van de 100-oproepcentrales - tweede lezing

Federalisering van de 100-oproepcentrales - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de federalisering van de aangestelden van de 100-oproepcentrales. De federalisering is het gevolg van de oprichting van het agentschap 112 voor noodoproepen. De ontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het eerste ontwerp regelt de detachering of de terbeschikkingstelling van de personeelsleden, in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Het tweede ontwerp regelt de detachering van de beroepsbrandweerlieden, in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Het derde ontwerp plaatst de personeelsleden, in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. over naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.