08 apr 2011 17:16

FOD Binnenlandse Zaken

Federalisering van de 100-oproepcentrales

Federalisering van de 100-oproepcentrales

De ministerraad keurt in eerste lezing drie ontwerpen van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit goed over de federalisering van de aangestelden van de 100-oproepcentrales. De federalisering kadert in de inrichting van het agentschap 112 voor noodoproepen. 

Het eerste ontwerp regelt de detachering of de terbeschikkingstelling van de personeelsleden, in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 

Het tweede ontwerp regelt de detachering van de beroepsbrandweerlieden, in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 

Het derde ontwerp  plaatst de personeelsleden, in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. over naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
 
Het ministerieel besluit kent de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, die een wachtdienst verzorgen bij een noodoproepencentrale, een toelage voor wachtdienst toe.

De ministerraad heeft kennis genomen van de resultaten van het informeel overleg met de vakbonden en de gewesten. De ontwerpen worden nu voorgelegd aan het syndicaal overleg en worden voor advies naar de Raad van State verzonden. Daarna worden zij opnieuw voorgelegd aan de ministerraad.