10 nov 2010 12:48

FOD Binnenlandse Zaken

Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om drie overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken uit te schrijven:

  • een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma CSC Computer Sciences voor de wacht van het Belgisch Schengen systeem N.SIS voor de federale politie
  • een meerjarige overeenkomst via een onderhandelinsprocedure zonder bekendmaking met de firma Océ voor de uitbreiding van de capaciteit van een printer voor het rekencentrum van de federale politie
  • een meerjarige overeenkomst via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma Telindus voor het onderhoud van een geïnformatiseerd simulatiesysteem van de taken van de computer assisted dispatch en de communicatie en informatiecentra van de federale politie (CAD/CIC).