09 dec 2022 16:44

FOD BOSA: alternatieve invulling van de interdepartementale provisie voor de digitaliseringsdossiers

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel akkoord met de alternatieve invulling van het resterend budget van de interdepartementale provisie voor de digitaliseringsdossiers van de FOD BOSA.

In het kader van de begrotingscontrole 2022 werd een budget van 10 miljoen euro uitgetrokken voor de financiering van digitaliserings- en informatiseringsprojecten van de FOD’s. De enveloppe werd al voor 7 325 900 euro gebruikt.

  • Nieuwe ServiceNow-licenties en migratie - DG PersoPoint, voor een bedrag van 1 671 333 euro
  • Verlenging van de licenties en support voor het ForgeRock Identity - DG Vereenvoudiging & Digitalisering, voor een bedrag van 832 325 euro

Er zou dus een bedrag van 170 442 euro niet worden opgevraagd vanuit de betrokken provisie.

De ministerraad belast de staatssecretaris voor Begroting met de voorbereiding van het koninklijk besluit tot toekenning van deze fondsen aan de FOD BOSA, zodat ze zo snel mogelijk kunnen worden uitgegeven en de betalingen in 2022 kunnen worden uitgevoerd.