19 dec 2020 06:48

FOD BOSA: overheidsopdracht in het kader van de SAP licenties

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker akkoord met de plaatsing van een overheidsopdracht betreffende de maintenance van de actuele on premise SAP licenties. 

De FOD BOSA treedt op als centrale aankoopinstantie voor dit contract, dat een jaar zal duren en dat zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.