19 dec 2020 06:48

FOD BOSA: overheidsopdrachten in het kader van digitalisering

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel akkoord met twee dossiers van overheidsopdrachten voor de FOD Beleid en Ondersteuning. 

Het gaat om de volgende dossiers:

  • het opstarten van een raamovereenkomst betreffende accessibility diensten. Zo worden federale, regionale en lokale overheden en publiekrechtelijke instanties ondersteund bij het toegankelijker maken van hun websites en mobiele applicaties. De gekozen procedure is een mededingingsprocedure met onderhandeling en de opdracht wordt gesloten voor een periode van één jaar met een mogelijkheid tot drie stilzwijgende verlengingen van één jaar
  • de verderzetting van de Federal Service Bus (FSB) en de Federal Authentication Service (FAS)